Controle Groenkeur

Zoals u misschien wel weet zijn wij Groenkeur gecertificeerd. Onlangs hebben wij hiervan een onaangekondigde controle gehad en is ons bedrijf beoordeeld met ‘goed’ tot ‘zeer goed’!

“Er wordt vakkundig gewerkt zoals uit deze steekproef bleek. Personeel is voorkomend, gemotiveerd en kundig”. Arjo hoveniers kan zich prima vinden in deze conclusie van Groenkeur;

Controle

De onaangekondigde controle is één van de instrumenten waarmee Groenkeur de kwaliteit van het geleverde product of de geleverde dienst in kaart brengt. Een onafhankelijke vakdeskundige maakt inzichtelijk of de ondernemer daadwerkelijk volgens de Groenkeur-richtlijnen werkt. Ook wordt gecontroleerd op de eisen die de opdrachtgever stelt. Naast beschrijving en uitvoering vallen het plantmateriaal en de herkomst van de geleverde producten onder de inspectie. Bijzondere aandacht krijgen de vaktechnische bekwaamheid en de inzet van personeel.

Voor wie het hele rapport wil lezen, klik hier!

Reacties gesloten.