Certificering

Wij zijn aangesloten/lid van:

groenkeurStichting Groenkeur bevordert het vakmanschap in de groene sector. Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor groenprofessionals. De stichting ontwikkelt samen met ondernemers en opdrachtgevers sectorbreed aanvaarde kwaliteitsnormen. De basis hiervan is de ISO 9001. Echter, Groenkeur is het enige onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening in het groen, een groene ISO dus.

 

iso-9001De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

 

vcaSteeds vaker wordt op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen.

 

aequorArjo Hoveniers is een door Aequor erkend leerbedrijf. Aequor is het Kennis- en Communicatiecentrum voedsel en leefomgeving en zorgt onder meer voor de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van de beroepspraktijk.
Aequor bepaalt of bedrijven geschikt zijn als opleidingsbedrijf aan de hand van criteria, vastgesteld door de bedrijfstakken uit de “groene sector”. Daarnaast verleent de bedrijfsadviseur van Aequor ondersteuning om de kwaliteit van het opleiden te verbeteren.